Keskipalkka

Keskipalkka

Keskipalkka on keskimääräisen suomalaisen keskimääräisesti työstään tietyllä alalla kuukausittain saama bruttopalkan suuruus. Keskipalkka siis ilmoitetaan palkan määränä, jonka palkansaaja keskimäärin saa kuukaudessa ennen kuin palkasta on vähennetty verot.

Keskipalkka on monen tekijän summa

Palkansaajan keskimääräiseen kuukausiansioon vaikuttavat monet eri tekijät:

  • ikäryhmä (yleensä pidempään alalle olleet saavat palvelusvuosien mukaista palkanlisää, kun tietty ajanjakso, esimerkiksi 15 tai 20 vuotta tulee täyteen saman työnantajan palveluksessa ja samassa työssä)
  • sukupuoli (naiset saavat edelleen miehiä alempaa keskiansiota, mikä selittyy palkansaajaryhmien välisillä eroilla, toisin sanoen nais- ja miesvaltaisten alojen keskinäisissä palkkauseroissa)
  • koulutusaste (periaatteessa korkeampi koulutus takaa korkeamman palkan, mutta ammattialojen välillä on tässä merkittäviä koulutusasteesta riippumattomia eroja)
  • sijainti (pääkaupunkiseudulla on muuta Suomea korkeampi keskipalkkataso, mikä on yhteydessä alueen elinkustannuksiin)
  • ammatti (perinteisten ammattinimikkeiden ”puhelinmyyjä”, ”kirvesmies” tai ”sihteeri” sijaan ammatti määritellään ja tilastoidaan nykyisin enemmin tyyliin ”esimiestaso”, ”ylempi toimihenkilö”, ”alempi toimihenkilö”, ”työntekijä” jne.)
  • toimiala (kuukausittainen keskipalkka määräytyy usein ei ainoastaan työn tai ammattinimikkeen mukaan vaan myös suhteessa toimialan, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, keskiansiotasoon)
  • työnantajasektori (yksityisellä sektorilla kuukausitulot ovat keskimäärin korkeammat kuin julkisella sektorilla eli kunnan tai valtion palveluksessa)

Keskipalkka, provisiot, palkanlisät ja bonukset

Keskipalkassa tai keskimääräisessä ansiossa huomioidaan esimerkiksi vuorotyöstä aiheutuvat ilta- ja viikonloppulisät. Myös myyntityössä kertyvät provisiot tai mahdolliset muut tulospalkkiot huomioidaan keskipalkkaa laskettaessa. Tällöin keskipalkan laskenta-ajanjakso on yleensä pidempi kuin yksi kuukausi, esimerkiksi kvartaali eli vuosineljännes (3 kk), puoli vuotta tai koko vuosi. Ylityökorvauksia ei yleensä lasketa keskipalkkaan muiden palkanlisien tavoin.

Buusteri / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu