Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

HL-Family Oy
Osoite: Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Rekisteriä käyttää HL-Family Oy.
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
HL-Family Oy, Kauppakatu 1, 33200 Tampere
info@hyvatlehdet.fi, puh. 02- 651 70100

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on henkilöstön rekrytointi.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteri kattaa tietoja mahdollisista HL-Family Oy:n työntekijöistä. Rekisteröidystä tallennetaan rekrytointiprosessissa tarvittavia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hakijan nimi, ikä, puhelinnumero, sähköposti, palvelukielen hallinta ja paikkakunta johon rekisteröity hakee töihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@hyvatlehdet.fi .

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, kotisivujen lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja muille kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
- Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
- Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, kuten yhteistyökumppanien sivustoihin. Tällaiset kolmansien osapuolten sivustot eivät ole hallinnassamme, eikä tämä tietosuojakäytäntö koske niitä.Varmista, että hyväksyt tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöt, ennen kuin lähetät niihin henkilötietojasi.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin pitkään, kuin niillä on merkitystä tietojen käyttötarkoituksen näkökulmasta.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan HL-Family Oy:n rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Verkkokaupan asiakastietoja voi käsitellä sivuston tekninen ylläpito.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää.
  • HL-Family Oy huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä.
  • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on siihen työtehtäviensä puolesta oikeus.
  • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
  • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
  • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Evästeet

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle. Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä.

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Buusteri / HL-Family Oy | Kauppakatu 1, 33200 Tampere
Tietosuojaseloste | Kirjaudu